Máy quét siêu âm WiFi

Đầu dò

Siêu âm đầu đơn

Một số máy quét siêu âm không dây cầm tay không ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh, cung cấp hình ảnh siêu âm có độ phân giải cao tốt như các hệ thống chăm sóc tại điểm truyền thống tốt nhất.

Siêu âm đầu đơn

Siêu âm hai đầu

Siêu âm hai đầu bao gồm hai đầu và phù hợp cho nhiều ứng dụng cùng lúc - Tất cả trong khi chi phí thấp hơn so với việc mua hai đầu dò chỉ có một đầu

Siêu âm hai đầu

Siêu âm đa đầu

Máy quét siêu âm đa đầu bỏ túi không dây Đầu dò siêu âm CHỈ CÓ MỘT TRONG CÁC ĐẦU NÀY (Lồi, Tuyến tính, Vi Lồi, Xuyên âm đạo)

Siêu âm đa đầu

Máy quét siêu âm WiFi